miljö & hållbarhet

En hållbar utveckling

Oavsett om vi producerar tapeter med trycktekniker från 1920-talet eller 2020-talet så lämnar det ett avtryck i vår omvärld.

vårt arbete

Utvecklingen de senaste årtionden visar allt tydligare att klimatförändringarna inte bara är ett hot, utan det är nu uppenbart hur förändringarna faktiskt påverkar oss. Det är nu viktigare än någonsin att vi agerar.

Som ett stort producerande tapetföretag skall vi leda en hållbar utveckling med fokus på de utmaningar vår planet står inför. Borås Tapetfabrik skall förse världen med hållbara tapetlösningar. Oavsett om vi producerar tapeter med trycktekniker från 1920-talet eller 2020-talet så lämnar det ett avtryck i vår omvärld. För oss löper det en röd tråd, från omsorgen i hantverket och vikten av att hushålla med resurser till dagens syn på hållbarhet.

Material

Våra tapeter innehåller ingen PVC. Våra tapetmaterial består antingen av ren pappersmassa eller av pappersmassa med syntetiska PET fibrer. Detta gör materialet starkt och formbart. De syntetiska fibrerna byts succesivt ut till återvinningsbara fibrer. Samtliga tapeter från Tapetfabriken är producerade på FSC godkända material i en FSC godkänd fabrik, så vårt FSC-certifikat här. Detta innebär att du som kund alltid kan vara säker på att våra tapeter är tillverkade på ett material från omsorgsfullt odlade skogar med hänsyn till miljö och människa.

”Borås Tapetfabrik skall förse världen med hållbara tapetlösningar.”


Färger

Vi tillverkar alla våra färger själva. Färgerna vi tillverkar är helt vattenbaserade. All spillfärg återvinns och används till att göra ny färg. Vi har installerat ett eget reningsverk som separerar eventuella färgrester från processavloppet så att endast rent och kontrollerat klarvatten blir kvar.

Produktionsprocess

Vi vet att vi i vår produktionsprocess har vår största påverkan. Att göra rätt från början, minimera ställ och avvikelser har en stor effekt i vår ambition att minska vårt materialspill.

Väl fungerade tryckpressar är en förutsättning för en optimal produktion utan störning. Våra tekniker på underhållsavdelningen tillsammans med våra operatörer gör betydande insatser i detta viktiga arbete. Ett arbete som faktiskt innebär att vi regelbundet minskar kassation och spill.

Men vi står inte stilla, vi skall utveckla vår produktion och våra processer för att möjliggöra mer återanvändning och återvinning, detta för att nå vårt mål att minska vårt totala koldioxidutsläpp med 50% till 2030.

Mer om vårt erbjudande och våra trycktekniker

• hantverk • kvalitet • hållbarhet •